úterý 10. září 2013

Stihnete to

do 29. září, když se budete chtít podívat na výstavu fotek na Andělské hoře v trojbokém kostelíku, kde i kolem je všechno 3x. Kdysi v něm stál trojboký oltář uprostřed, zahrada kolem je ve tvaru trojůhelníku a dokonce i lípy tady byly vysázeny po třech:)))


Žádné komentáře: